ForsideMusikforlaget Olafssongs • Olafssongs Music Publishers • Danmark
 
   Forsiden med nyheder   •   WebShop   •   Kunstnere   •   Events   •   YouTube Channel   •   FaceBook   •   Om Olafssongs   •   Kontakt Olafssongs

Jakob Vejslev

Jakob Vejslev CD
i Olafssongs' WebShop

Urolige hjerte

Vejslev/Simonsen Kvintet:
"Urolige Hjerte"
OCD 069 - 2021


Jakob Vejslevs sangbøger
i Olafssongs' WebShop

85 Danske Sange

"Jakob Vejslev: 85 Danske Sange"
2021


117 Danske Sange

"Jakob Vejslev: 117 Danske Sange"
2016
Jakob Vejslev

KOMPONIST, GUITARIST & BILLEDKUNSTNER

Jakob Vejslevs website: https://jakobvejslev.com/
Jakob Vejslev på FaceBook: https://www.facebook.com/vejslev

VEJSLEV/SIMONSEN KVINTET - Jazz CD:
"UROLIGE HJERTE" - Olafssongs OCD 069

Vejslev/Simonsen Kvintet: Urolige Hjerte

Musik af Jakob Vejslev til tekster af
Tove Ditlevsen, Tom Kristensen, Johannes Jørgensen & Kai Friis Møller

Musikere:
Nanna Sofie Simonsen (vo), Kristoffer Vejslev (gt), Marc Davis (bs), Ole Bo (tr) & Jakob Vejslev (gt)


JAZZ SPECIAL's Jakob Hassing skriver bl.a.:

"Udover teksterne er den største attraktion ved UROLIGE HJERTE så ubetinget Vejslevs rytmisk sprudlende soloer *), der henleder tanken på så fremragende danske guitarister som Jørgen Ingmann og Poul Freiber.
Det er simpelthen utroligt, hvad Vejslev kan få ud af sit instrument uanset tempo og melodi.
At høre Lykken i en bossanova-indpakning hensætter lytteren i brasiliansk Vesterbro-stemning.
Det lyder måske modsætningsfyldt, men er det ikke, når man først slår ørerne ud."
- - -
"UROLIGE HJERTE er original dansk musik. Dejligt at notere."

Jakob Hassing i Jazz Special, 2022.

*) Bemærk: Jakob Vejslev og hans søn Kristoffer Vejslev skiftes til at spille UROLIGE HJERTEs guitarsoloer, red.

Vejslev/Simonsen Kvintet: Release concert, Sept. 2022

Vejslev/Simonsen Kvintet: Release concert, Sept. 2022   Vejslev/Simonsen Kvintet: Release concert, Sept. 2022

From the left: Jakob Vejslev, Kristoffer Vejslev, Nanna Sofie Simonsen, Marc Davis, Ole Bo.


OM CD'en - fra CD forordet:

"UROLIGE HJERTE

I 2018 præsenterede jeg sangerinden Nanna Sofie Simonsen for nogle af mine nye melodier til tekster af danske digtere - bl.a. digte af Tove Ditlevsen.
Da sangene havde en mere klassisk og traditionel harmonik, foreslog Nanna, om vi ikke kunne lave jazzificerede udgaver. Efter at jeg havde reharmoniseret flere af sangene, gik Nanna og jeg i gang med at indstudere materialet, hvor jeg akkompagnerede på guitar.

Min gode ven bassisten Marc Davis, som jeg har spillet med i mange år, blev efterfølgende en del af projektet.

Det hele tog dog først rigtig fart, da min søn, guitaristen Kristoffer Vejslev Dyssegaard, og trommeslageren Ole Bo også kom med. Efter få prøver gik vi i studiet og indspillede cd'en
“Urolige Hjerte”.

De 14 numre på albummet er indspillet 5. december 2020 på blot fem timer. Det er med til at give cd’en dens friskhed og autenticitet. Efterfølgende har Nanna arrangeret kor og 2. stemmer, som hun sang ind d. 11. april 2021.

De elleve af teksterne er af Tove Ditlevsen, og de sidste tre er af Tom Kristensen, Johannes Jørgensen og Kai Friis Møller. Alle sangene er hentet fra min nye bog “85 Danske Sange” med melodier til tekster af bl.a. Emil Aarestrup, Viggo Stuckenberg, Sophus Claussen, Thøger Larsen, Hulda Lütken og Ole Sarvig.
Sangbogen “85 Danske Sange” er udgivet af Musikforlaget Olafssongs i 2021."

Udgivelsen er støttet af KODA Kultur.


JAKOB VEJSLEV "85 DANSKE SANGE" - Nodebog

85 Danske Sange

Sange til tekster af: Emil Aarestrup, Carsten Hauch, Ludvig Bødtcher, Chr. K.F. Molbech, Viggo Stuckenberg, Thøger Larsen, Jeppe Aakjær, Sophus Claussen, Ludvig Holstein, Hulda Lütken, Johannes Jørgensen, Kai Friis Møller, Tom Kristensen, Tove Ditlevsen, Johannes Wulff & Ole Sarvig.

Fra Jakob Vejslevs forord:

"Melodierne i denne bog er skrevet i perioden 2017-2020.

Som læseren nok vil bemærke, er en overvejende del af teksterne af mere vemodig karakter. Det gælder især digtene af Viggo Stuckenberg, Hulda Lütken og Tove Ditlevsen. Her handler det bl.a. om afsavn og ulykkelig kærlighed.
I digtene af Ole Sarvig er fokus oftere rettet mod verdenssituationen i hans samtid, og det giver en del af dem en stærk undergangstone. André Gide henviser til Prometheus, som udtalte de paradoksale ord: “Jeg elsker ikke menneskene, jeg elsker det, som fortærer dem.”

Man kan med en vis ret sige, at det, som fortærede disse digtere, var deres forhold til både omverdenen, sig selv og deres skaberkraft, og det har udmøntet sig i disse tekster til eftertanke og berigelse for os andre.

Et andet bindeled mellem alle bogens tekster er digternes dybe forankring i naturen og deres glæde ved livet og dets pust af lykke trods alt. Berettigelsen til at sætte musik til alle disse tekster kan dårligt udtrykkes bedre end i Ludvig Bødtchers lille digt “Ved et Tab”,

Hvad her vi elske, ejes kun paa Borg,
Paa uvis Frist, saa er Naturens Orden,
Og vil du være fri for Savn og Sorg,
Da maa du Intet elske her paa Jorden;

Men Sorgen er en Engels dunkle Haand,
Som luttrer, hvad os jordisk kjært er vorden,
Og løfter mod det Evige vor Aand –
Og derfor skal du – elske her paa Jorden.


- - -

     Jakob Vejslev"

JAKOB VEJSLEV "117 DANSKE SANGE" - Nodebog 2016

Sange til tekster af: Emil Aarestrup, Viggo Stuckenberg, Holger Drachmann, Thøger Larsen, Sophus Claussen, Sophus Michaëlis, Hulda Lütken, Johannes V. Jensen, Johannes Jørgensen, Kai Friis Møller, Otto Gelsted, Tom Kristensen, Tove Ditlevsen, Harald Herdal, Ole Sarvig, Hans Henrik Seedorff & Per Lange.

Komponisten Jakob Vejslev har i tidens løb fået udgivet adskillige nodepublikationer med partiturmusik.
For nylig er bl.a. hans orgelmusik og musik for kammerensembler blevet genudgivet på Gehrmans Musikförlag i Stockholm.

I de senere år har Jakob Vejslev sat musik til tekster af en lang række danske forfattere. Dette har udmøntet sig i sangbogen "117 Danske Sange", der netop er udkommet på Musikforlaget Olafssongs.
Teksterne i sangbogen spænder tidsmæssigt fra Emil Aarestrup og frem til Per Lange, og dermed er der cirka hundrede år imellem de repræsenterede forfatteres udgivelser.

Asger Schnack skriver om Emil Aarestrup "Han ved, at det er nu og her, i naturens myriader, at livet og digtet finder sted. I hans digte bliver der sanset, køligt-varmt registreret, hårfint ironiseret. Om lidt er vi ikke til."

Man kan sige at Jakob Vejslev i sit udvalg af forfatternes tekster netop viser det forhold, at vi lever her og nu. Han skriver i forordet: "Der er et tematisk slægtskab mellem digtene i denne bog:

Menneskets oplevelse af naturen, kærligheden, glæden og sorgen.
Digtene spænder fra det erotiske og bakkantiske til det alvorlige og i nogle tilfælde det religiøse.
Under alle omstændigheder finder jeg en stor livsbekræftelse i disse åbenhjertige digte."

Sangbogen er redigeret af Torsten Olafsson, Jakob Vejslev & Finn Olafsson.
Nodesats, tekstsats & layout af node/tekstsider: Torsten Olafsson.
Omslags- & tekstsidelayout: Bo Winther Design.

132 sider i A4 format.
ISMN 979-0-706782-18-8 - ISBN 87-91086-20-5
Olafssongs OC 2016-02.

Køb sangbogen her: Kr. 299,00 inkl. moms i Olafssongs' webshop: www.shop.olafssongs.dk

Se den komplette melodifortegnelse her (PDF-fil)

Musikforlaget Olafssongs • Pårupvej 44 • DK-3230 Græsted • Danmark • Telefon: (+45) 29 26 34 59 • E-mail: ol@olafssongs.dk • Copyright © Olafssongs